اینجا قلب زندگی است.
کاش من همه بودم.با همه ی دهان ها تو را صدا می زدم. 
قالب وبلاگ
» ... :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» کتاب :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» شله زرد :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» روزهای بد :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» 27 ساله می شویم :: ۱۳٩۱/٤/۳
» روزمرگی :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» باب الحوائج :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» جواب کریستینای عزیز :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» کریستینای من :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» سخنرانی پدرشوهر :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» بازم کار :: ۱۳٩۱/۳/۳
» کار و درس و کتاب :: ۱۳٩۱/۳/۱
» سبک اختراعی شاهین نجفی :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» نمایشگاه کتاب :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» 20 سالگی :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» طب سنتی+لینک تکونی +غذاهای شمالی :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» قرار وبلاگی :: ۱۳٩۱/٢/٥
» همسایه فضول :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» روز بهاریتون بخیر :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» اطلاعیه :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» دوست :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» روزمرگی :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» کتاب :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» درس :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» سلام :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» آخرین پست 90 :: ۱۳٩۱/۱/۱
» آخرین روز :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» ..... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» تناقض روحی من :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» کار :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» سفرنامه یزد-7 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» سفرنامه یزد -6 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» سفرنامه یزد-5 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» سفرنامه یزد-4 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» سفرنامه یزد -3 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» سفرنامه یزد -2 :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» سفرنامه یزد-1 :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» یزد :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» کویر :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» پراکنده از همه جا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» ++++ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» خرید :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» سالگرد ازدواج :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» برادرزاده ی عزیزم در همایش شیر خوارگان حسینی :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» نی نیه نسیم :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» نزینین بابا اومدم:D :: ۱۳٩٠/٩/٦
» عذرخواهی :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» کار جدید+نی نی :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» قربونت برم عمه جوووووووووووون :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» پاییز :: ۱۳٩٠/٧/٤
» .... :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» جمعه :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» کاشان :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» عید :: ۱۳٩٠/٦/۸
» ماه رمضون :: ۱۳٩٠/٦/۳
» گذشته :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» ماه رمضان آمد و تمرین صبوری :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» پراکنده نویسی :: ۱۳٩٠/٥/٢
» یه روز خوب میاد :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» تولد+مهمونی+شله زرد :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» دسک تاپ من :: ۱۳٩٠/٤/٦
» تولد :: ۱۳٩٠/٤/۳
» چه شب خوبیه :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» به روح اعتقاد دارین؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۳/٩
» ۱۳٩٠/۳/۸ :: ۱۳٩٠/۳/۸
» ماشین :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» ماشین :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» نمایشگاه کتاب تهران یه اتفاق خوب :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» مبارک باشه عزیزم... :: ۱۳٩٠/٢/٦
» طب سنتی :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» ییلاق+بازی :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» .... :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» کاسپین+عکس :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» جدایی نادر از سیمین :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» 13 بدر :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» رستاک :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» اولین پست :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» 2 ساعت به تحویل سال :: ۱۳٩٠/۱/۱
» 89 :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» روزهای آخر سال :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» لذت زندگی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» خونه تکونی... :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» گوگل ریدر :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» عیدتون مبارک :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» مدیریت بی جیره و مواجب! :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» کیک هویج :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» همینجوری :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» تهران :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» تهران :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» نامه ای برای تو :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» دیدن دوست وبلاگی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» راننده می شویم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» 2 روز تعطیلی من :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» خبری نیست :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» معجزه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» لایک :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» بازی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» خیابون گردی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» .... :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» هورااااااااااااااا :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» مژده :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» تولد صحرای عزیزم :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» عکس :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» ببینم چه می کنید :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» شام غریبان :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» دیر اومدم شرمنده :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» آخ :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» مهمونی :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» تلفن :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» عکس (رمز همون قبلی) :: ۱۳۸٩/٩/۸
» 29 آبان یک هزار و سیصدو هشتاد و نه :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» زندگی بدون ای دی اس ال :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» چه خبرای خوشی :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» همه چی مرتبه :: ۱۳۸٩/۸/۱۱
» شکر :: ۱۳۸٩/۸/۸
» ..... :: ۱۳۸٩/۸/٦
» تعویض دکتر :: ۱۳۸٩/۸/٥
» چرا اینجوری شد :: ۱۳۸٩/۸/٤
» این روزها :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» نعمت سلامتی :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» مغزم هنگ کرده :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» خوشبختی چقدر نزدیکه :: ۱۳۸٩/٧/٩
» اندر احوالات خونه داری من :: ۱۳۸٩/٧/۳
» اول مهر و تولد همسری :: ۱۳۸٩/٧/٢
» من اومدم با یه عالمه عکس رمز همون قبلیه :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» عید فطر :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» قالب :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» تغییر آی اس پی می دهیم :: ۱۳۸٩/٦/٢
» ماه رمضون :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» این روزها :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» عکس :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» بازم قرار وبلاگی :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» نیمه شعبان :: ۱۳۸٩/٥/٦
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: ۱۳۸٩/٥/۳
» اولین قرار وبلاگی :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» کار :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» رمز همون قبلیه هر کی نداره بگه :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» قتل عام ماهی های زبون بسته :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» جمعه +بابا :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» تولد - روز پدر -این چند روز :: ۱۳۸٩/٤/۸
» تولد :: ۱۳۸٩/٤/۳
» پراکنده از جمعه 27 خرداد :: ۱۳۸٩/۳/٢۸
» آرزو دارم که آرزویت باشم :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» یکی دیگه متولد میشه :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
» روزهای زندگی ما در خرداد 89 :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» 2 روز تعطیلی گرم و کسالت بار :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» مادر :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» سکوتم از رضایت نیست....... :: ۱۳۸٩/۳/٧
» عکس :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» نمایشگاه کتاب تهران 2 :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» نمایشگاه کتاب تهران :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» کتاب بهترین دوستم :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» اه خودمو چشم کردم :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» یک پست خیلی مخصوص برای یه آدم خیلی خاص :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» بازم جمعه دوست داشتنیه من :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» جمعه بارونی :: ۱۳۸٩/٢/۳
» برای تو :: ۱۳۸٩/٢/۳
» مرسی از همتون :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» ..... :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
» دری وری :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» هفته دوم عید :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» هفته اول عید+یه عالمه عکس :: ۱۳۸٩/۱/٥
» 88بدرود . 89 سلام :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» خونه تکونی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» سرما خوردگی تو تعطیلات :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٤
» زبرا کیک و بوی عید :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» عنوان با خودت.هر چی تو بگی :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» تعطیلات زمستونی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» عنوان نداره :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» یک جمعه در آشپزخونه :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» مرخصی بی مزه :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» بازی وبلاگی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» اندر احوالات دل فرهاد :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» از دست همسری :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» خبر خاصی نیست.تارا تکراری می شود. :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» دومین سالگرد ازدواج :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» تعطیلات :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» صندوق خانوادگی ما :: ۱۳۸۸/٩/٤
» بیکاری تو دل پرکاری :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» ماجرای اسباب کشی ما :: ۱۳۸۸/۸/۸
» ببخشین که کمرنگم زودی بر می گردم :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» تولد عشقمون :: ۱۳۸۸/٧/۸
» فرهاد می نویسد :: ۱۳۸۸/٧/٢
» بالاخره یکی پیدا شد ما رو به بازی دعوت کنه :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» روزایه خوبیه :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» از همه چیز :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» ماه محبوب من :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» این جمعه از همه جمعه ها دوست داشتنی تر بود :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
» اومدما فراموشم که نکردین؟؟؟؟ :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» بالاخره کار پیدا کردم :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» چه روز خوبی :: ۱۳۸۸/٤/۳
» بعد از انتخابات :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» 4 سالگیه قلب زندگی :: ۱۳۸۸/۳/۱٤
» من در لباس محلی قاسم آبادی :: ۱۳۸۸/۳/٦
» خاطره ای شیرین از ماسوله :: ۱۳۸۸/۳/۳
» خبر خاصی نیست :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
» من آمده ام وای وای.... :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» خسته ام... :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» یه مسافرت کوتاه :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
» یاس فلسفیه من :: ۱۳۸۸/٢/٩
» چند روز گذشته :: ۱۳۸۸/٢/٦
» ساره عزیز رو ملاقات کردم. :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» خواهر شوهر می شویم :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
» یک پست ویژه عید(قسمت دوم) : :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
» یک پست ویژه عید(قسمت اول) : :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
» بوی نو شدن.بوی بهار :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» تبریک :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» یه آپه دیگه :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» کمی روزمرگی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» هفته ای نه چندان خوب :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» سپندار مذگان و هفته ای که گذشت :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» ولنتاین ایرانی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» بچه ها من خوش اومدم :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» روزمرگی :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» روزهای درهم و برهم :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
» اولین سالگرد عروسی :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
» چای با طعم بارون و عشق :: ۱۳۸٧/٩/۱٤
» فیلم عروسی :: ۱۳۸٧/٩/۱٠
» ببخشید که دیر شد :: ۱۳۸٧/٩/۳
» امتحان دارم :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» ثبت خاطرات بد آری یا نه؟ :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
» دوباره خیاط می شویم :: ۱۳۸٧/۸/٩
» بوی بارون :: ۱۳۸٧/۸/٧
» از همه چیز :: ۱۳۸٧/۸/۱
» قلب زندگی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» همایش :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» از خودم و آقای خونه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» دوباره اومدم :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» عروسی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
» هشتم مهر مبارک :: ۱۳۸٦/٧/۸
» سالگرد عشق :: ۱۳۸٦/٧/۸
» ۱۳۸٦/٤/٢۱ :: ۱۳۸٦/٤/٢۱
» ۱۳۸٦/٤/٧ :: ۱۳۸٦/٤/٧
» زندگی جدید تارا و فرهاد :: ۱۳۸٦/۱/٢٧
» دلم تنگ شده :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٥/۱٢/٧ :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
» ۱۳۸٥/۱٢/٢ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» وقتی می آی پر می شم :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» وقتی نيستی :: ۱۳۸٥/٩/٦
» دوست دارم :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» تارای من :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» يا علی گفتيم و عشق آغاز شد :: ۱۳۸٥/٧/۸
» ۱۳۸٥/٧/٢ :: ۱۳۸٥/٧/٢
» ۱۳۸٥/٧/۱ :: ۱۳۸٥/٧/۱
» تولد :: ۱۳۸٥/٧/۱
» مهر :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
» ۱۳۸٥/٦/٢٥ :: ۱۳۸٥/٦/٢٥
» ۱۳۸٥/٥/۱٥ :: ۱۳۸٥/٥/۱٥
» ۱۳۸٥/٤/٢۱ :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» ۱۳۸٥/٤/٢٠ :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» ۱۳۸٥/٤/٢٠ :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» دلم تنگ شده :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
» ۱۳۸٥/٤/۱۸ :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
» ۱۳۸٥/٤/۱۱ :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» ۱۳۸٥/٤/٦ :: ۱۳۸٥/٤/٦
» ۱۳۸٥/٢/٦ :: ۱۳۸٥/٢/٦
» ۱۳۸٥/۱/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» ۱۳۸٥/۱/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱/٢۳
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٤/۱۱/٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٥
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٢
» ۱۳۸٤/٧/٢٠ :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» ۱۳۸٤/٧/۱۳ :: ۱۳۸٤/٧/۱۳
» ۱۳۸٤/٧/۸ :: ۱۳۸٤/٧/۸
» ۱۳۸٤/٧/۸ :: ۱۳۸٤/٧/۸
» ۱۳۸٤/٦/۳۱ :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
» ۱۳۸٤/٥/٢٤ :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
» ۱۳۸٤/٥/۱۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
» ۱۳۸٤/٥/٩ :: ۱۳۸٤/٥/٩
» ۱۳۸٤/٥/٩ :: ۱۳۸٤/٥/٩
» ۱۳۸٤/٤/٢۸ :: ۱۳۸٤/٤/٢۸
» ۱۳۸٤/٤/٢٧ :: ۱۳۸٤/٤/٢٧
» ۱۳۸٤/٤/٢٧ :: ۱۳۸٤/٤/٢٧
» ۱۳۸٤/٤/٢٧ :: ۱۳۸٤/٤/٢٧
» ۱۳۸٤/٤/٢٠ :: ۱۳۸٤/٤/٢٠
» ۱۳۸٤/٤/٢٠ :: ۱۳۸٤/٤/٢٠
» ۱۳۸٤/٤/۱۸ :: ۱۳۸٤/٤/۱۸
» ۱۳۸٤/٤/۱۸ :: ۱۳۸٤/٤/۱۸
» ۱۳۸٤/٤/۱٥ :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» ۱۳۸٤/٤/۸ :: ۱۳۸٤/٤/۸
» ۱۳۸٤/٤/٧ :: ۱۳۸٤/٤/٧
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/۳/۳٠ :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
» ۱۳۸٤/۳/٢٦ :: ۱۳۸٤/۳/٢٦
» ۱۳۸٤/۳/٢٥ :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
» ۱۳۸٤/۳/٢۳ :: ۱۳۸٤/۳/٢۳
» ۱۳۸٤/۳/٢۱ :: ۱۳۸٤/۳/٢۱
» ۱۳۸٤/۳/٢٠ :: ۱۳۸٤/۳/٢٠
» ۱۳۸٤/۳/۱٩ :: ۱۳۸٤/۳/۱٩
» ۱۳۸٤/۳/۱۸ :: ۱۳۸٤/۳/۱۸
» ۱۳۸٤/۳/۱٧ :: ۱۳۸٤/۳/۱٧
» ۱۳۸٤/۳/۱٥ :: ۱۳۸٤/۳/۱٥
» ۱۳۸٤/۳/۱٥ :: ۱۳۸٤/۳/۱٥
» ۱۳۸٤/۳/۱٥ :: ۱۳۸٤/۳/۱٥
» ۱۳۸٤/۳/۱٤ :: ۱۳۸٤/۳/۱٤
» ۱۳۸٤/۳/۱٤ :: ۱۳۸٤/۳/۱٤
[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تارا هستم متولد 3/4/63 زاده شده در شهر باران
نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس