مناجات

خدایا

 خدایا

  تو با آنبزرگی

     در آنآسمانها

 چنینآرزویی

  بدین کوچکیرا

             توانی برآورد

  آیا؟

   ...........................................................................................

                                           

                                                           شفیعی کدکنی

            فرهاد عزیزت

 

آرزو

به جان ‚جوشم که جویای تو باشم

خسی بر موج دریای تو باشم

 

تمام آرزوهای منی ‚کاش

یکی از آرزوهای تو باشم

/ 1 نظر / 2 بازدید
bluefreinds

سلام وبلاگ جالبی داری ما هم شروع کرديم پيش ما بيا ...يا علی