يا علی گفتيم و عشق آغاز شد

دوست داشتم امروز از آغاز بگم، از شروع،از نو شدن ،از ابتدای آشنایی،از اینکه چی شد باهات آشنا شدم ،چی شد بهت عادت کردم ، چی شد که عاشقت شدم و چی شد که به اینجا رسیدم . تمام قصه ی آشناییمون رو ، رو یه برگ کاغذ نوشتم و شروع کردم به تایپ کردن ولی...

ولی بعدش منصرف شدم حالا اومدم اینجا که بگم مهم این نیست که چطوری منو دیدی و چطوری همدیگرو شناختیم ،مهم این نیست که 8 مهر ماه ساعت 11 صبح اولین باری بود که با هم حرف زدیم و مهم این نیست که تو چه لحظه و تو چه شرایطی همدیگرو پیدا کردیم  مهم اینه که الان هستیم و همدیگرو داریم مهم الانه....... همین الان   و البته مهم فرداست و فرداهای آینده که قراره با هم باشیم و در کنار هم خوشبخت زندگی کنیم

8 مهر ماهه دو سال پیش رو هیچ وقت یادم نمی ره نه به خاطر روز و ساعتش ،به خاطر حس قشنگی که اون لحظه بین من و تو بود و تا امروز نه تنها از بین نرفته بلکه هر روز بیشتر و بیشتر می شه

عزیزم سالروز گره خوردن نگاه و قلبمون مبارک

                                              دوست دارم تا همیشه ی زندگی

                                                                                  تارای تو

/ 0 نظر / 6 بازدید