سلام  ... الهی برات بمونم عزيزم ... الهی فدات بشم که با همه مشکلاتی که داری بازم مطلب می زاری تو خونه قشنگمون ...

تارا جونم حق داری شايد در آينده نه چندان دور مطالب مهمی اينجا ثبت بشه ... البته اميدوارم شما هم ما رو دعا کنين تا بتونيم خبرای خوبی اينجا ثبت کنيم تا هميشه اينجا واسه هممون خاطره بشه ..

به اميد خبرای خوبی که خدا خودش ميدونه که چقدر مشتاق شنيدنش هستيم ...

                                  به اميد اون روز

                                                           فرهاد

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ساروی کیجا

بوی عروسی مياد ... بادا بادا مبارک بادا ؟؟؟؟‌