باب الحوائج

اگه تو باب الحوائج هستی

امروز به دل تنگ و پر گناه من نگاهی بنداز

اینقدر دلتنگ و خسته هستم که فقط نگاه خودت می تونه حالم رو بیاره سر جاش

تنها امید من امروز تو هستی

تویی که حرف دلم رو فریاد نزده می شنوی

یا باب الحوائج

یا باب الحوائج

یا باب الحوائج

یا باب الحوائج

یا باب الحوائج

یا باب الحوائج

یا باب الحوائج

/ 0 نظر / 22 بازدید