سلام ..

ديروز چند تا از نمره هامو گرفتم و يکی از سخت ترين درسامون که فقط می خواستم پاس بشه شدم ۱۴.۵ اميدوارم بقيه نمره هام هم خوب باشه تا تارا جونم خوشحال بشه و ديگه بيشتر از اين شرمنده تارا خانوم نشيم . تا حالا که خدا خيلی کمک کرد و اميدوارم هميشه همين جوری کمک ام کنه .

تارا جون ديروز يه چيزی ازم خواستی که انجام دادنش برام عملی نبود . خودت بهتر می دونی چی  رو می گم . دوست دارم بيشتر در موردش حرف بزنيم البته اگه دوست داشتی . چون دوست ندارم خودم بعدا چيزی ازت بخوام که نتونی انجام بدی .

                ۲  تا دوشت دالم

                                                  فرهاد

/ 3 نظر / 6 بازدید
بچه پر رو

نشون ميده آدم فهمیده‌ای هستی که 2 تا دوسش داری . در ضمن آفرین بر تو به خاطر نمره باحالت.

mosi

نيلوفر شبنم زده ي ساحل رودم كس جامه نپوشيد ز ديباي كبودم بر آتش من ريخته خاكستر ايام ديگر ندهد كس خبر از بود و نبودم بي چنگي ي ِ خود چنگم و بي نايي ي ِ خود ناي در پرده ي خاموشي دل خفته سرودم چون غنچه ي نشكفته، به عالم نظرم نيست نرگس نشدم، چشم تمنا نگشودم در خود زده ام دست، سبو رهبريم كرد وز خود شده ام مست، ز مي پند شنودم چون عودم و خود سوختنم رونق بزم است چون شاخه ي تر، كس نشد آزرده ز دودم حيرت زده از ديدن ناياري ي ِ ياران چون روزنه شد چشم، سراپاي وجودم بي بهره ز ره پويي ِ خود هر شبه چون مهر در بستري از خون دل خويش غنودم سيمين شده دشت سخن از پرتو شعرم رشك ِ مه گردونم از اين نقره كه سودم.