هوالمحبوب

پرده اي زرين کشيدم در چشم انداز پنجره و قاب عکس تو را آويخته ام رو به روي آينه من در تو گم مي شوم و تو در من محو مي گردي آينه اي رو به روي آينه ي چشمانت مي گذارم و ما تکثير مي شويم که بي چرا عشق مي ورزيم و بي چرادر انتظار ديداري مي نشينيم که شاعران آن را وصال ناميده اند

                                                                                     تارا

/ 1 نظر / 5 بازدید
دوکبوتر عاشق

سلام تارا جون اسم من فاطمه است اسم عشقمم اقا حميد نگفتی چرا تو اقا فرهاد درصورتی که توی يک شهر هستيد ازهم دوريد البته به حساب فضوليم نزار منم با تو همدردم